21 de abril de 2008

Chorreando GlamourAjJJAjA OoOlaAh BbLòÒg LeKtOoRèÈzZZ, AaArRÈè__ HàÀàZzÈ 1000 AnIOzz Kè Nù PòÒzTeÈO AàKkÀà, LoO Kè PaAzAh Ez Kè ZoI 1 ChIKkÀàH OkUpÀàDàh AàARrReÈ :P :P :P PpÈèÊRoO BuEmh, Aii kOmO Ke nO zÈ KèÈ EzcRiBirR…+*+
EhM NoO Zzè OmDàH kÈ El UmO Ià Zè JuÈ, Ia “MermÓ” ArrÈ Kè DeZiA PaAlAbRÀàZ K Nu KoNoCíiA… Iii Nu ZèE, EzZToOi AgURrIdDah I Nadie MeE FìRrMaàh El FlAaGh i NaAdA, PaAZzeN, ArRè JeJeEjjJèh BuèH, NuU ZéÉ EzZtOoI tRiZzTèh i WeE, NuU Zè, KkOmO Ke Me DoI KuEmtA K x + k MeE Aga La Kè EZzToI TdO BEem, Cada VeEz Me zIemtO Taahm zOlàh PeErO bUeEm,,, lA ViidA Ez aZíI (? ArRèh
AiI Ze Me aKaBaA LaA InNZpIrAciÓmM, AzZí KeÈ Me vOii IiEnDuUh+*+*
KiiZeEz***___*++**Ay, no me digan que no soy LO MÁS GLAM